Overzicht van het onderwerp

 • De vijf belangrijkste HR trends die gevraagd zijn aan ruim 800 executives en HR-professionals in 17 landen voor de corona periode in 2020 zijn:
   
  1. Upskilling en reskilling
  Upskilling en reskilling zijn termen die tegenwoordig veel gebruikt worden, maar wat betekenen ze eigenlijk? Upskilling is het leren van nieuwe vaardigheden binnen jouw huidige functie. Steeds meer bedrijven focussen sindskort op het ontwikkelen van soft skills, zodat werknemers hun karakter en mentale gezondheid optimaal kunnen ontwikkelen. Het omscholen van mensen wordt reskilling genoemd. Reskilling wordt gebruikt wanneer een persoon een totaal nieuwe functie moet bekleden. De wereld blijft continu veranderen door de toenemende automatisering en de nieuwe technologieën en daardoor arbeid en bedrijven ook. Upskilling en reskilling krijgen daarom veel aandacht.
   
  2.  Talent fluidity
  Talent fluidity wordt door Randstad uitgelegd als de mate waarin werknemers in staat zijn hun vaardigheden aan te passen aan de veranderende behoeften van de organisatie waar ze werken. Dit is ook een gevolg van de nieuwe technologieën.
   
  3.  Interne mobiliteit
  Door schaarste op de arbeidsmarkt, doen bedrijven er alles aan om hun werknemers te houden. De werknemers krijgen alle kansen binnen een bedrijf om zich zo op hun plek te voelen en hun werk goed te doen.
   
  4.  Recruitment technologie
  Recruitment technologie wordt gebruikt om de efficiëntie en kwaliteit van sollicitatieprocedures te verhogen. Ook zorgt de technologie voor een betere wervingsprocedure.

  5.  Digitalisering
  Steeds meer processen waar arbeid voor nodig was, wordt nu door computers gedaan. Veel mensen zijn daarom bang dat er minder werk beschikbaar is voor mensen. Het werk in die processen wordt inderdaad verminderd voor mensen, maar de digitalisering zorgt er juist voor dat er andere banen vrijkomen door het geautomatiseerde process. Wie had 25 jaar geleden verwacht dat er mensen zouden kunnen leven van foto’s posten op het internet? Influencers zijn nu een van de best betaalde banen. Kijk naar mogelijkheden!
   
  Deze trends zijn voor de corona crisis gepubliceerd. De corona crisis zal heel wat gevolgen hebben voor HR. De huidige situatie zorgt er waarschijnlijk wel voor dat talent fluidity, recruitment technologie en de digitalisering binnen HR nog belangrijker worden.
   
  Veel bedrijven hebben door deze periode al online inhousedagen of online kennismakingen georganiseerd. Wie weet werkt dit zo efficiënt dat dit in de toekomst een van de mogelijkheden blijft.