Overzicht van het onderwerp

 • Deze maand vroegen we wat jij wilde weten over ‘doelen’! Via Instagram zijn er weer genoeg vragen binnengekomen en wij hebben de beste beantwoord in deze blog. Eerder deze maand gaven we jou al 4 handige tips over het stellen en behalen van doelen in 2021. Vorige maand was het thema werkervaring, maar vandaag staat het stellen van doelen centraal!

  Houd onze Instagram in de gaten, want de volgende keer beantwoorden we al jullie vragen over netwerken!

  Hoe stel ik duidelijke doelen op?
  Een vraag die natuurlijk niet onbelangrijk is. Het kunnen behalen van een doel begint bij het stellen van een duidelijk en haalbaar doel. Gelukkig zijn daar handige technieken voor. In deze blog gaan we in op de SMART methode. De SMART doelen die uit deze methode voortkomen, zorgen voor duidelijkheid en dat is precies waar we naar op zoek zijn! Deze methode wordt vooral gebruikt binnen bedrijven, maar is ook heel goed toe te passen om persoonlijke doelen te maken voor bijvoorbeeld de studieloopbaan. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Door te letten op deze vijf punten voorkom je vrijblijvendheid, onduidelijkheid en misverstanden. Daarnaast geeft het duidelijke richting mee aan het door jou opgestelde doel. 

  Wil jij weten hoe je deze vijf punten in de praktijk kunt brengen? Carrièrestart biedt een gratis webinar aan die hier dieper op ingaat en jou helpt bij het stellen van doelen voor 2021. Meld je snel aan voor de Carrièrestart Masterclass: Doelen Stellen

  Wanneer moet de deadline van het doel zijn? 
  Deze vraag sluit heel goed aan bij het laatste aandachtspunt van de SMART methode. Het is erg belangrijk om voor jezelf een deadline te stellen. Als jouw doel is om af te studeren binnen 10 jaar, dan gaat dat waarschijnlijk wel lukken. Om jezelf te blijven uitdagen en de doelen ook realistisch te houden (punt vier) is het zeker een goed idee om een deadline voor jezelf te stellen. 

  Kijk hiervoor vooral naar jouw eigen kunnen en de moeilijkheidsgraad van het door jouw te stellen doel. Probeer hier een middenweg in te vinden. Een deadline die niet heel gemakkelijk is (zoals het voorbeeld hierboven), maar die ook niet té moeilijk is. Op die manier wordt er een juiste balans gecreëerd tussen het daadwerkelijk nastreven van het doel en de energie/kracht die het kost. Zo blijf je optimaal gemotiveerd en zal dat ten goede komen van de uitkomst! 

  Kan ik meerdere doelen tegelijk nastreven? 
  Natuurlijk! Maar zorg ervoor dat je het overzicht bewaart. Zoals we al uitlegde in de vorige blog over doelen stellen, is het verstandig om het grote einddoel op te delen in meerdere subdoelen. Mocht je ervoor kiezen om meerdere einddoelen na te streven, zorg er dan voor dat je niet verdwaald in de kleinere subdoelen die je voor jezelf stelt. Zolang je dat onthoudt, moet het goed komen!